تمرین های مکالمه زبان انگلیسی در کلاس

تمرین های مکالمه زبان انگلیسی در کلاس

در بیشتر کلاس های زبان از مکالمه زبان انگلیسی برای تقویت مهارت های ارتباطی زبان آموزان استفاده می شود. تمرین های گوناگونی برای گنجاندن مکالمه در فعالیت های کلاسی وجود دارد. در ادامه روش هایی را مطرح می کنیم که دانش آموزان را به ایفای نقش، تمرین زمان های انگلیسی، ساختار ها و کارکرد های زبانی تشویق می کند. زبان آموزان زمانی که با این ساختار های زبانی آشنا شوند، می توانند از مکالمه به عنوان مدلی برای تمرین و تقویت مهارت های نوشتاری و گفتاری خود استفاده کنند و در نهایت یادگیری مکالمه زبان انگلیسی را در خود تقویت کنند.

تمرین های لغت و اصطلاح

زبان آموزان با استفاده از مکالمه با ساختارهای استانداردی آشنا می شوند که برای صحبت کردن درباره موضوعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این روش باعث افزایش یادگیری کلمات انگلیسی و اصطلاحات جدید در مکالمه می شود. اگر چه یادگیری این کلمات و  اصطلاحات می تواند بصورت جدا و خارج از مکالمه نیز آسان باشد، اما این روش باعث می شود تا زبان آموزان بتوانند کلمات و اصطلاحات جدید را بلافاصله مورد استفاده قرار دهند. برای این کار زبان آموزان باید بصورت دو نفره درباره موضوعی صحبت کنند و سعی کنند و سعی کنند کلمات و اصطلاحات مد نظر را در مکالمه خود با یکدیگر بکار بگیرند. 

تمرین پر کردن جاهای خالی

از مکالمه ها می توان برای تمرین پر کردن جاهای خالی استفاده کرد. برای مثال در متن یک مکالمه کلمات و اصطلاحات کلیدی را حذف می کنیم و از دو زبان آموز می خواهیم که متن را برای کل کلاس با صدای بلند بخوانند. از دیگر زبان آموزان نیز می خواهیم که کلمات و اصطلاحات حذف شده را در جای خود قرار دهند. زبان آموزان می توانند خودشان مکالمه بسازند و از یکدیگر بخواهند جاهای خالی را پر کنند. 

 

ایفای نقش و بازی کردن مکالمه

از زبان آموزان می خواهیم که برای سریال های تلویزیونی یا تئاتر یک مکالمه بنویسند. به این ترتیب آنها بر استفاده صحیح از اصطلاحات تمرکز می کنند و این اصطلاحات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در نتیجه این کار مهارت نوشتاری آنها نیز تقویت می شود. وقتی دانش آموزان متن های مکالمه خود را آماده کردند سپس می توانند مکالمه را برای دیگران اجرا کنند. 

نوشتن مکالمه

از زبان آموزان می خواهیم که مکالمه بین شخصیت های سریال ها یا کارتون های تلویزیونی را بنویسند و یا از خودشان طراحی کنند، یا کل زبان آموزان کلاس می توانند در نوشتن یک مکالمه شرکت کنند و هر نفر مسئولیت یک شخصیت در مکالمه را بر عهده بگیرد. اینکار باعث می شود تا زبان آموزان در حین انجام این تمرین به جزئیات مکالمه توجه کنند.

 

حفظ کردن مکالمه

زبان آموزان می توانند مکالمه های ساده را حفظ کنند. اینکار باعث پیشرفت مهارت های مربوط به لغات و اصطلاحات در زبان آموزان می شود. اگر چه این روش، یک تمرین قدیمی و کلاسیک به شمار می رود، حفظ کردن مکالمه می تواند باعث ایجاد عادت های صحیح زبانی در زبان آموزان شود. 

تمرین مکالمه های ناتمام

در این تمرین زبان آموزان با مکالمه هایی مواجه می شوند که در آنها فقط جمله ی اول گفته شده است و آنها باید جواب این جمله را با استفاده از جملات یا اصطلاحاتی که به آنها داده شده است بدهند. در نوعی دیگر از این تمرین به هر نفر در مکالمه جملات ناقص داده می شود که آنها باید جملات خود را با عبارت ها یا اصطلاحات مشخص کامل کنند. انجام دادن این نوع تمرین برای زبان آموزان سطح های بالاتر مناسب تر است و می تواند یک تمرین چالشی برای آنها باشد. 

اجرای یک صحنه از یک فیلم در کلاس

در این تمرین زبان آموزان یک صحنه از فیلم مورد علاقه خودشان را انتخاب می کنند و آن را درکلاس برای دیگران اجرا می کنند. سپس می توان اجرای آنها با ورژن اصلی را مقایسه کرد. این تمرین علاوه بر اینکه باعث ایجاد انگیزه در یادگیری زبان می شود، می تواند کمک زیادی در یادگیری تلفظ و لحن به دانش آموزان بکند. 

منبع: https://www.thoughtco.com/english-dialogues-for-learners-1210119

مطالب اخیر