ترکیب کردن کلمات در زبان انگلیسی

ترکیب کردن کلمات در زبان انگلیسی

کلمات ترکیبی و اجزای آنها

روش های مختلفی برای درست کردن کلمات ترکیبی یا blending words وجود دارد. یکی از این روش ها ترکیب کردن بخشی از یک کلمه با بخشی از یک کلمه دیگر می باشد. به این بخش ها در انگلیسی که کوچک ترین واحد معنایی در زبان می باشند morpheme گفته می شود. برای مثال کلمه camcorder به معنی دوربین فیلم برداری، از ترکیب بخش هایی از دو کلمه camera و recorder تشکیل شده است. یک روش دیگر برای ترکیب کلمات، اضافه کردن بخشی از یک کلمه به کل یک کلمه دیگر می باشد. برای مثال کلمه motorcade به معنی دسته ماشین سواران یا موتور سواران از ترکیب کلمه motor (وسیله موتوری) و بخشی از کلمه cavalcade (دسته سواران) درست شده است. 

بعضی از کلمه های ترکیبی با کنار هم آمدن بخش هایی از کلماتی که از نظر تلفظ به هم شبیه هستند تشکیل می شوند. یک مثال از این نوع کلمات ترکیبی کلمه Spanglish (ترکیبی از زبان اسپانیای و انگلیسی) می باشد که از دو کلمه Spanish و Spoken English تشکیل شده است که کلمه Spanish و Spoken از نظر تلفظ در اول کلمه به هم شبیه هستند. بعضی از واژه های ترکیبی با حذف کردن بخشی از یک morpheme شکل می گیرند. به عنوان مثال جغرافی دان ها به منطقه اوراسیا Eurasia می گویند. این کلمه با ترکیب ابتدای واژه ی Europe با کلمه Asia تشکیل شده است. نکته جالب اینکه در ترجمه آن به فارسی (اوراسیا) هم از فرآیندی مشابه استفاده شده است.

 

تاریخچه کلمات ترکیبی در زبان 

زبان انگلیسی یک زبان پویا است که مدام در حال تغییر است. ریشه بسیاری از کلمات انگلیسی در زبان های باستانی همچون یونانی و لاتین و زبان های اروپایی همچون فرانسوی و آلمانی است. اما در اوایل قرن 20، کلمات ترکیبی برای نامیدن اختراعات یا پدیده های جدید فرهنگی اجتماعی و علمی بوجود آمدند. برای مثال زمانی که غذا خوردن در بیرون از خانه رایج شد، آخر هفته ها، رستوران ها وعده غذایی جدیدی سرور می کردند که بین صبحانه و نهار بود. این وعده غذایی را نمی شد breakfast (صبحانه) نامید زیرا بسیار از زمان صبحانه دیرتر بود. همچنین زمان آن از نهار زودتر بود و نمی شد آن را lunch نامید. بنابراین شخصی تصمیم گرفت که کلمه جدیدی برای این وعده غذایی بسازد که ویژگی ای هر دو کلمه را داشته باشد، و اینگونه بود که کلمه ای بنام brunch ساخته شد. 

همزمان با عوض شدن شکل زندگی مردم توسط تغییرات و اختراعات جدید، ترکیب کردن کلمات با هم برای ساختن کلمات جدید نیز متداول می شد. در دهه ی 1920، که سفر کردن با اتومبیل متداول شده بود، نوع جدیدی از هتل شکل گرفت که در آن به رانندگان خدمات اقامتی ارائه می شد. این نوع هتل ها به سرعت بیشتر شدند و motel نام گرفتند که ترکیب دو کلمه hotel و motor می باشد. در سال 1994 با گشایش تونل ریلی در زیر کانال (آب) انگلیس که کشور فرانسه را به بریتانیا متصل می کند، کلمه جدید Chunnel شکل گرفت که ترکیبی از کلمه channel (کانال آب) و tunnel (تونل) می باشد.  

در جدول زیر می توانید کلمات ترکیبی بیشتری را ببینید. 

ریشه دوم ریشه اول کلمات ترکیبی
propaganda agitation agitprop
mash bat bash
picture biography biopic
analyzer breath Breathalyzer
crash clap clash
drama documentary docudrama
execute electricity electrocute
icon emotion emoticon
magazine fan fanzine
enemy friend frenemy
English global Globish
entertainment information infotainment
pedal motor moped
quasar pulse  pulsar
comedy situation sitcom
broadcast sports  sportscast
vacation stay staycation
photogenic television telegenic
alcoholic work workaholic

 

منبع: https://www.thoughtco.com/blend-words-1689171

مطالب اخیر