یادگیری کلمات انگلیسی

یادگیری کلمات انگلیسی

ارتباط معنایی ایجاد کنید.

یادگیری کلمات جدید چه در زبان مادری خودتان و چه در زبان جدید با ایجاد ارتباط  معنایی بسیار راحت تر است. هر چه این ارتباط معنایی مضحک و خنده دارتر باشد به خاطر آوردن آن کلمات راحت تر است. اگر در حال یادگیری یک زبان خارجی هستید برای یادگیری کلمات جدید سعی کنید ارتباط معنایی با کلمات زبان مادری خودتان پیدا کنید. اگر کلمه جدید در زبان انگلیسی شبیه یک کلمه در زبان مادری خودتان است بین اینها یک ارتباط معنایی ایجاد کنید. برای مثال کلمه انگلیسی van به معنی اتومبیل ون شبیه وان فارسی است. پس می توانید یک ارتباط معنایی تصویری از یک اتومبیل ون که بار آن وان حمام است ایجاد کنید.

این ارتباط معنایی می تواند بین دو کلمه در زبان انگلیسی باشد. برای مثال کلمه"curtail" به معنی کوتاه کردن شبیه کلمه "curtain" به معنی پرده است شما می توانید تصویر یک پرده کوتاه شده را در ذهن خود تجسم کنید. با دیدن کلمه "curtail" شما یاد تصویر پرده کوتاه شده می افتید و معنی کلمه یادتان می آید. 

در ایجاد ارتباط معنایی به خاطر داشته باشید که تصاویری که در ذهن خود می سازید باید واضح و مشخص باشند و این تصاویر را در روز چند بار مرور کنید تا این ارتباط معنایی در ذهن شما حک شود. 

 

 

با حروف و بخش های هر کلمه تصویر سازی کنید.

یک نوع دیگر از ارتباط معنایی به این شکل است که شما یک کلمه را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید و بعد بین این بخش ها ارتباط معنایی ایجاد کنید.

برای مثال کلمه ی "abrogate" به معنی "مانع شدن، کنسل کردن" را به سه بخش "gate" + "bro" + "a"  تقسیم می کنیم. ارتباط معنایی که می توان ایجاد کرد این تصویر است که یک برادر در گیت (درب) شما ایستاده است و شما مانع وارد شدن او می شوید.

این نوع از ارتباط معنایی زمانی بهترین بازده را دارد که شما بتواید بین مفاهیم جدید و مفاهیمی که از قبل می دانید ارتباط ایجاد کنید. 

 

 

خلاقیت خود را بکار بگیرید.

همیشه به خاطر داشته باشید چیزهای عجیب و غریب راحت تز از به خاطر آوردن چیز هایی معمولی و روتین است. پس از خلاقیت خود در ایجاد ارتباط های معنایی عجیب و غریب استفاده کنید برای مثال کلمه " banal"به معنی روزمره و خسته کننده را می توان به این شکل به خاطر سپرد یک "banana peel" پوست موز را در نظر بگیرید که در "canal" کانال آب شناور است. ( اول کلمه banana شباهت به کلمه ی banal دارد و کلمه canal هم با banal هم قافیه است تصویر یک پوست موز در کانال آب به اندازه کافی واضح است در عین حالی که یک تصویر روتین و خسته کننده و همیشگی است. پس می توانید آن را با خسته، کسل کننده ارتباط دهید.

 

 

از کلمات جدید که یاد می گیرد در فضای اطرافتان استفاده کنید 

بر چسب ها یا کاغذ های سفید را در مکانهایی که بیشتر رفت و آمد می کنید مثل آشپزخانه یا دست شویی بچسبانید و کلمات جدیدی را که یاد می گیرید روی این کاغذها یا بر چسب ها بنویسید با این روش شما در روز بسیار با این کلمات مواجه می شوید. اگر معنی کلمه برایتان سخت است معنی آن را نیز روی کاغذ بنویسید. برای اشیاء خانه بر چسب هایی مثل "mirror" "table"و غیره ایجاد کنید و روی آن اشیاء بچسبانید این کار باعث ایجاد ارتباط معنایی بین کلمه  و تصویر وسیله خانگی می شود.
 

 

مطالب اخیر